Tên Chức vụ Email Mobile Skype
Mr. David Giám đốc huuhungdung1011@gmail.com 0972.662.972
Ms. Tâm Kế toán trưởng ngantam.hhd@gmail.com 0976.873.443
Mr.Vương Nhân viên XNK xuatnhapkhau.hhd@gmail.com 0907.495.038
Mr. Dieu Do Điều độ dieudo.hhd@gmail.com 0164.571.3733
Ms. Phương Nhân viên kế toán ketoan.hhd@gmail.com 0989.361.381

bản đồ

© Copyright 2016 Công ty TNHH MTV Hữu Hùng Dũng, All rights reserved - Design by Hữu Hùng Dũng