DS Packing list container

Packing list container

Packing list container of shipper Please download this file as below link [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/APL.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/CMA.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/COSCO.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/EVERGREEN.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/HAPAG-LLOYD.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/HEUNG-A.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/HUYNDAI.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/IAL.tif"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/KLINE.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/MAERSK.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/MCC.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/MOL.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/NYK.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/OOCL.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/SINOKOR.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/WANHAI.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/YANG-MING-CONTAINER-PACKING-LIST-2.pdf"] [gview file="http://huuhungdung.com/wp-content/uploads/2016/05/ZIM.pdf"]

Xem thêm

© Copyright 2016 Công ty TNHH MTV Hữu Hùng Dũng, All rights reserved - Design by Hữu Hùng Dũng